-A +A

TOPLANTI.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum eylem planının BİS 13.1/1 maddesi gereği yatay ve dikey iletişimi arttırmak için; Bölge Müdür Vekilimiz Sayın Doğan BAYAT' ın Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve tüm personelin katılımı ile 31.12.2018 tarih Saat:10.00' da Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda toplanılmıştır. Toplantıda Bölge Müdürlüğümüzde yürütülen iş ve işleyişler hakkında istişarede bulunulmuştur. Ayrıca, personelin yeni yılı kutlanılmış ve başarı temennilerinde bulunulmuştur.