logo.png

ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Slovenya'da düzenlenen “Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları” Sempozyumu’na katıldı.

Konuşmasına, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ’ye teşekkür ederek başlayan Genel Müdürümüz Gökhan KANAL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Türkiye’de mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ve muhafazası ile görevli olup devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine getiren büyük bir kamu kurumu olduğunu ifade etti.

Genel Müdürümüz, kurumumuzun en önemli faaliyet alanlarından birisinin de arşiv çalışmaları olduğunu ve Genel Müdürlüğümüz’e bağlı Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda Osmanlı Devleti zamanından günümüze ulaşan ve halen büyük bir titizlikle muhafaza edilen zengin bir arşiv hazinesi bulunduğunu vurguladı.

Kuyud-ı Kadime olarak adlandırılan arşivde 26 ülkenin kayıtlarının bulunduğunu ifade eden Genel Müdürümüz Gökhan KANAL “Arşivimizde, başta tımar sisteminin dayanağı olan Tahrir Defterleri olmak üzere, Vakıf Defter ve belgelerinden ferman ve beratlara kadar çok çeşitli dokümanlar yer almaktadır. Balkan Coğrafyasını da kapsayan arşivimiz, gerek bu bölgenin gerekse dünya tarihinin araştırılmasında son derece önemli bir yere sahiptir ” diye konuştu.

Arşivimizi “Gizli Bir Hazineye” benzeten ProF.Dr.Halil İNALCIK'ın “Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir Millet kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer” cümlesini hatırlatan Genel Müdürümüz “Biz de hocamızın bu sözünden ilham alarak ülkemizin ve dünya tarihinin aydınlatılmasında müstesna bir yere sahip olan arşivlerimizi korumak ve gelecek nesillere ulaştırabilmek için önemli çalışmalar yürütmekteyiz“ dedi.

Arşivlerin dijitalleştirilmesinin önemine vurgu yapan Genel Müdürümüz Gökhan KANAL böylece kullanıcılardan kaynaklı yıpranmaların önlendiğini, mevcut belgelerin ise restore edilerek daha uzun yıllar sağlam kaldığını ifade etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilim dünyasına katkı sağlamak üzere bilimsel etkinlikler düzenlediğinin altını çizen Genel Müdürümüz "Bu kapsamda ilk olarak 2012 yılında Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresini düzenledik. Bu kongrenin ikincisini ise bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin ev sahipliğinde 20-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğiz. Bu vesileyle siz değerli bilim insanlarını kongremize davet etmek istiyorum” dedi.

Genel Müdürümüz, gönül coğrafyamız olarak gördüğümüz Balkanlar bölgesinin tarihi ve kültürel hayatına katkı sağlayabilecek; toplumsal, kurumsal ve siyasi ilişkiler noktasında bağlarımızı daha da güçlendirebilecek her türlü etkinliğin büyük önem taşıdığını ve bu nedenle imkânlar ölçüsünde benzer etkinliklere kurumumuzun desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Balkan tarihine katkılarından dolayı Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin TÜRKOĞLU'na teşekkür plaketi verildi.

Programa Genel Müdürümüz Gökhan KANAL, Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin TÜRKOĞLU, UBTAS Başkanı Prof.Dr Hasan BABACAN, Prof.Dr. Zafer GÖLEN, TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim KOÇ ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.