-A +A

Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Kapanış Toplantısı Yapıldı

09/10/2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında tespit edilen 6 adet bulgu ve 18 adet öneri görüşülmüştür. Denetlenen birim ile tüm bulgu ve öneriler üzerinde uzlaşılmıştır.