mlogo.png

-A +A

Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Açılış Toplantısı Yapıldı

03/08/2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Mustafa Kemerci ve veri tabanı yönetiminden sorumlu personelin katılımı ile Tescile Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Açılış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.