mlogo.png

Yeni Atamalar

Çarşamba, 9 Eylül, 2020

07.09.2020 tarihli Bakanlık Makam Olur’u gereğince Teftiş Kurulu Başkanı Metin Beyaz, Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Başmüfettiş Aytuğ Yakar vekaleten atandı.