-A +A

Yurtdışı İşlemler Birimi

1) Yıldırım APAYDIN                    : Birim Sorumlusu / Şube Müdürü

2) Fidan ELÇİ                                : T.K. Uzmanı 

3) Funda KEÇELİ                                       :Bilgisayar İşletmeni

4) Filiz ERCİYAS                                        :Bilgisayar İşletmeni

5) Demet TOPAL                                      : Teknisyen 

6) Fatma DURMUŞ                                   : Bilgisayar İşletmeni

Yurtdışı İşlemler Biriminin görevleri:

a) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yurt dışında oluşturulacak birimler için yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile Yabancı uyruklu gerçek kişilerin yurt içinde bulunan taşınmaz yoğunluğuna göre öncelik sırasını tespit etmek,

c) Yurtdışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek,

d) Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi ve belge taleplerinin mevzuat incelemesi ve değerlendirmesini sağlamak,

e) Yurtdışında yaşayan gerçek kişilere yapılacak (Mirasın intikali işlemleri hariç) tebligatların gönderilmesini sağlamak,

f) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak,