Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacı Tarafından Geçici Görevin İptali İstemi İle Açılan Davada İdarenin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Kararı 2015/486 2015/432 MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Davacı Tarafından Uyarma Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Kararı 2014/754 2015/344 Gaziantep 1. İdare Mahkemesi
4/C Personelinin Ek Ödeme Talebinin Reddi Kararı. 2014/961 2014/1436 Konya 1.İdare Mahkemesi
4/C Personelinin Ek Ödeme Talebinin İdare Mahkemesince red Kararı. 2014/937 2014/1725 Antalya 2. İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Kadastro Tesptine İtiraz İstemiyle Açılan Davada;Husumet Yönünden Reddine İlişkin Karar 2010/1111 2014/30 Beykoz Kadastro Mahkemesi
Lihkab Sınavının Hatalı Sorulardan Dolayı Sınav Sonuçlarının İptalinin Yürütmesinin Durdurulmasına Kurumumuzun İtirazının Kabulü Kararı. 2014/7333 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
Mahkemesince Verilen Kararın İtirazımız Üzerine Vekalet Ücreti Yönünden Bozulması Kararı. 2014/615 2014/11806 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
Davacı Tarafından,Kademe İlerlemesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada;İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne İlişkin Danıştay İdari Davalar Kurulunun Kararı 2014/1095 2014/516 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Davacı Tarafından Uyarma İstemiyle Açılan Davada;Dava Konusu İşlemin İptaline İlişkin Karar 2014/597 2014/1342 İzmir 1.İdare Mahkemesi
4-C li Personelin Ek Ödemeden Yararlandırılmasına Dair İdaremiz İşleminin İptali Kararı. 2014/687 2014/897 Gaziantep 1.İdare Mahkemesi