KKTC KADASTRO YENİLEME PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 16.12.2011 tarihli Oluru ile, 06.10.2010 tarihli “KKTC’de yapılacak Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü”  kapsamındaki işlerden Ortofoto üretimi Harita Dairesi Başkanlığına, Yenileme çalışmaları ve diğer faaliyetler ise Kadastro Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

11-16 Mart 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzden görevlendirilen ekip tarafından KKTC’de ilgili kurumlarla toplantılar yapılmış ve bu toplantıların sonucunda, Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından KKTC’de yapılacak yenileme çalışmaları ile ilgili ihale hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda yenileme ihalesine ilişkin özel teknik şartname hazırlanmıştır.

Yenileme işlerine ilişkin ihale çalışmaları için ayrılan ödeneğin Kadastro Dairesi Başkanlığı Bütçesine aktarılması sonucunda ihale süreci başlatılmış ve  KKTC 2. Grup, KKTC 3. Grup, KKTC 4. Grup kadastro Yenilemesi İşi Danışmanlık İhalesi ilanları Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup; 17.07.2012 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılacaktır.

 2012 Yılı içerisinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir.