Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP)

AMAÇ

İdarenin çalışma verimliliğinin ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, Kurumda başlatılmış olan gelişim ve yeniden yapılandırma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, tüm Kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Öncelikli stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanmasına, uygulanmasına ve gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması amacıyla Kurum genelinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş Kurum çalışmaları ile ilgili süreçler belirlenerek iş akış şemaları, formların standart dokümasyonu oluşturulmuştur.  

Ayrıca proje kapsamında kurum personeline yönelik Kalite Yönetim Sistemi eksenli eğitimler verilmiş ve eğitim çalışmaları artarak devam etmektedir.

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.   

Strateji Geliştirme Daire başkanlığı koordinasyonunda Stratejik yönetim sistemi, süreç yönetimi ve TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konularında alınan eğitimlerle kurum geneline kaliteli iş yapma ve iş verimliliği arttırılmaktadır.

PROJE KAPSAMINDA

ANKETLER

- Çalışan Memnuniyet Anketi

- Vatandaş memnuniyet Anketi

- Yabancıların Taşınmaz Edinimlerine İlişkin Anket

- Dış Eğitim Katılımcı Değerlendirme Anketi

EĞTİTİMLER

- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

- Süreç Yönetimi ve iyileştirme Eğitimi

- İyileştirme takımları eğitimi

UYGULAMALAR

- Kullanılan formların standart hale getirilmesi

- Süreçlerin Belirlenmesi

- İyileştirme takımları yarışması

 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yazılımı

tamamlanmış ve Türkiye genelinde kullanıcılarına şifre verilerek girilen raporların analizleri yapılarak raporlanması sağlanmaktadır.

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin çalışma standartlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri ve sunulan hizmetlerin kalite ve standartların yüksek düzeyde verilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmiş ve 02.11.2012 itibarıyla 704 birimimizde de ise çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan 356 birimimiz 2013 yılında Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması planlanmıştır.

                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: KYS BELGESİ.JPG

Açıklama: IQ NET.JPG