logo.png

Web Servis Dokümanları

 Tapu ve kadastro bilgilerinin online olarak kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşımı düzenlenen protokollerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Kurum, kuruluş, belediyeler ile bu kurumlara hizmet veren yazılım firmaları tarafından tapu ve kadastro servislerinin kullanılmasına yönelik, yazılım geliştirme faaliyetleri kapsamında bir test ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, Ankara İli Elmadağ İlçesi Elmadağ-İmar Mahallesi’ne ait kadastro bilgileri ile değiştirilmiş tapu bilgilerini içeren servislerin erişim bilgileri cbs@tkgm.gov.tr adresine talepte bulunanlara sunulmaktadır.

Konu ile ilgili servis dokümanlarına aşağıda belirtilen adreslerden ulaşılabilir.