mlogo.png

-A A +A

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF)

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ EK FİNANSMANI 

(TKMP EF)

 

TKMP EK Finansmanı ikraz anlaşması Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı arasında 30.11.2015 tarihinde imzalanarak 29.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

AMAÇ;
 

  • Kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere yenilenmesi ve güncellenmesi, 
  • Sayısal tapu ve kadastro bilgilerine, kamu ve özel kuruluşlar tarafından erişilmesini sağlamak,
  • Tapu ve kadastro müdürlüklerindeki müşteri hizmetlerini geliştirmek,
  • TKGM’deki insan kaynaklarını geliştirmek,
  • Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine en iyi uluslararası uygulamaları getirmek üzere politikalar ve yeterlilikler geliştirmek,

 

Ayrıca, proje bileşenleri vasıtasıyla tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğiniarttırmaktır.

 

KAPSAM: 

 

22 Bölge müdürlüğü yetki alanında günümüz ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin ihtiyaçlarına göre  Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1)  çalışmaları yapılarak Mekansal Bilgi Sistemine altlık oluşturmak,

 

PROJE SONUNDA:

 

  • Türkiye genelinde, 2,5 Milyon parselin 3402 sayılı kanunun Ek 1. maddesine istinaden sayısallaştırma çalışmaları yapılacak,
  • 3402 sayılı kanunun 22/a fıkrası kapsamında öncelikli kadastro yenileme ihtiyacı belirlenmiş olan yaklaşık 2,1 milyon parselde yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek, 
  • Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürüten bir kamu kurumu olarak yaklaşık 5.000 personelin kurum politikaları ve proje gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan düzeyde teknik ve yönetimsel eğitimleri gerçekleştirilecek, 
  • Gayrimenkul değerleme çalışmaları da dahil olmak üzere araziyi temel alan tüm çalışmalara katkı sağlanacaktır. 

 

PROJE TUTARI: 

 

81 Milyon Avro dış kaynak + 34,9 Milyon Avro iç kaynak = 115,9 Milyon Avro
 

SÜRE:   5 Yıl