Tasarruf Finansman Şirketlerinin İpotek İşlemleri Hakkında Duyuru