ESKİŞEHİR BÖLGE ZİYARETİ

Kadastro Müdürlüklerince yürütülen kadastral faaliyetlerin daha etkin, ekonomik ve hızlı sunulması amacıyla; Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, Bilecik, Afyonkarahisar Kadastro Müdürlükleri koordinatörlüğünde yapılan pilot çalışmaların sonuçlarının tartışılması, genele yayılması, bu bağlamdaki mevzuat ihtiyacının tespiti ve elektronik kadastronun altyapısının oluşturulması kapsamında; Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER ile Taşınmaz Değerleme Daire Başkanı Mustafa AKKUL ve Kadastro Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca sunumlar yapıldı.

Çalışma toplantısına Kadastro Müdürleri, Eskişehir Bölge ve bağlı Eskişehir Merkez Birim amirleri ve teknik personel katıldı.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız AYBER ve beraberindeki Heyet, Eskişehir Bölgeye bağlı Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemeler yaptı ve personel ile karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.