FIG KONGRESİ

Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu (FIG) tarafından, sonuncusu 2018 yılında İstanbul’da olmak üzere 4 yılda bir düzenlenen Kongre bu yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da 11-15 Eylül tarihleri arasında aşağıdaki yer alan başlıklar ana tema olarak belirlenerek düzenlenmiştir.

  • Kadastroda gelecek uygulamalar, çevresel sorular, mühendislik ve madencilikte Haritacılık 4.0
  • Kovid zamanlarında ve sonrasında mesleğimiz
  • Açık erişim gelecek yol haritasının önemli başlığı mıdır?
  • Diğer disiplinler için haritacılık bilgileri/yetenekleri

Genel Müdürümüz Mehmet  Zeki ADLI’nın Başkanlığında, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Tapu ve Kadastro Uzmanları Dr. İsmail DURSUN ile Sinan ÇOLAK ve Gaziantep Kadastro Müdürü Mahmut ZENCİRCİ’den oluşan heyet FIG 2022 etkinliğine katılarak kurumumuzu temsil etmiştir. Kurumumuzca yürütülmekte olan 3 Boyutlu Kadastro Çalışmaları, Amasya İli 3 Boyutlu Kadastro Pilot Uygulaması ve kadastral veri kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi gibi projeleri tanıtımına yönelik sunum hakkı elde edilmiş ve kongrenin önemli zaman dilimlerinde öncelikle sunulmasına fırsat verilmiştir. Bu kapsamda; Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT tarafından 3B Kadastro Altlığı olarak 3B Şehir Modellerinin Kullanımı: TKGM Modeli Örneği”, Tapu ve Kadastro Uzmanı Dr. İsmail DURSUN tarafındanTürkiye'de Kadastro Verilerinin Kalitesinin Belirlenmesinin Sağladığı Katkılar” ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Sinan ÇOLAK tarafından 3 Boyutlu Kadastro Çalışmalarının Olası Sosyo-Ekonomik Yansımaları” sunumları gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca bu sene düzenlenen etkinlikte FIG Başkan ve Başkan Yardımcıları seçim gerçekleştirilmiş olup ülkemiz adına başkan adayı olan Orhan ERCAN’a gerekli destek sağlanmıştır.