COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ BAŞLADI

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına; “Böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen, katkı sunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diyerek başlayan Genel Müdürümüz, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin öneminden bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Coğrafi Bilgi Sistemlerini genelde tarif ederken, veri, donanım ve insan kaynaklarından bahsederiz. Veri yaşamımızın her alanına etki eden çok değerli bir kaynaktır. Dijitalleştirmenin bir sonucu olarak da günümüzde konuma dayalı olmayan bir veri hemen hemen bulunmamaktadır.”

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, yapay zeka algoritmalarıyla günümüzde CBS uygulamalarının kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırdığına dikkati çekerek, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşamını da kolaylaştırdığını vurguladı.

Ayrıca Genel Müdürümüz, Kurumumuzun açtığı standı ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Dr. Mustafa AKKUL, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç SAĞKAN, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ve II. Başkan Selçuk ULUATA’nın da katıldığı Kongre, yüzyüze ve çevrim içi olarak yapılıyor.

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde ''Dijital Dönüşen Dünyada Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşimler'' ana temasıyla  3 gün boyunca devam edecek.

Kongrede Kurumsal  CBS Hizmetleri; Devletten Vatandaşa Yaşamı Kolaylaştıran Uygulamalar oturumunda Kurumumuz adına Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT konuşmacı olarak katılarak sunum yapmıştır.