Kalite Yönetim Sistemi Videokonferans Toplantısı

       Genel Müdürlüğümüz Kalite Koordinatörlüğü tarafından uygulamaya konulan Kalite Eylem Planı gereği, Kalite Koordinatörlüğünün yeni organizasyon yapısı ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması amacıyla 23.11.2022 tarihinde videokonferans yöntemiyle toplantı düzenlenmiştir.

       Toplantıya, Bölge Müdür Yardımcımız Kalite Koordinatör Yardımcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ başkanlık etmiş olup, Şube Müdürü Bölge Müdürlüğü Birim Kalite Sorumlusu İbrahim CANDAN, Bilgisayar İşletmeni Bölge Müdürlüğü Birim Kalite Sorumlusu Sabri ERSUNGUR, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizdeki Birim Kalite Sorumluları katılmışlardır.