Proje ve Hedefler Sunumu

05 Dec 2022

Genel Müdürlüğümüzün 10.11.2022 tarih ve 6804547 sayılı yazısında belirtilen Kalite Eylem Planının, “Birim Kalite Sorumluları tarafından kurumun proje ve hedefleri hakkında personele sunum yapılması” konulu eylem maddesi gereği, Bölge Müdürümüz Yılmaz UZUN başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve personellerimizin katılım sağladığı toplantıda Kalite Koordinatör Yardımcımız Hasan OKUMUŞ’ un yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından Bölge Müdürlüğümüz Birim Kalite Sorumlusu Özlem YILDIRIM tarafından personelimize sunum yapılmıştır.