YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ARAZİ YÖNETİMİ ALTYAPISI PROJESİ

YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ARAZİ YÖNETİMİ ALTYAPISI PROJESİ

2022 yılı içerisinde 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan ve Başkanlıklarımız tarafından yürütülen faaliyet alanlarının ortaklaştırılması ile daha verimli olacak, personel ve zaman birlikteliğinin sağlanmasıyla da daha ekonomik ve hızlı bir şekilde yürütebilecek bir proje hazırlık çalışması başlatılmıştır.  Bu süreçte, ilgili özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla çeşitli toplantılar yapılmış ve elde edilen görüşler Proje tasarımına dahil edilmiştir. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlıkları tamamlanan Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Arazi Yönetimi Altyapısı Projesi aşağıdaki Bileşenlerden oluşmaktadır; 

Bileşen A: 3D Şehir Modelleri Oluşturma ve Kadastro Verilerinin Güncellemesi

Bileşen B: Gayrimenkul Değerlemesi.

Bileşen C. Kurumsal kapasite geliştirme ve proje yönetimi

 

Bu doğrultuda, Projenin finansmanı için imzalanacak Kredi Anlaşması ve ilgili dokümanların müzakere edilmesi amacıyla Dünya Bankası heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Kurumumuzdan Kadastro Daire Başkanı Mustafa ASLAN, Şube Müdürü Özgen Sadu ÇAĞLAR’ın katılımıyla 18 Nisan 2023 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve müzakerelerin sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metni 02 Mayıs 2023 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 

Projenin 2023 yılı içerisinde başlaması ve 5 yıl süreli olması öngörülmektedir. Proje kapsamında Dünya Bankası finansmanı kullanılarak yaklaşık toplam 77,8 milyon Avro bütçe kullanılması hedeflenmektedir.