Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplantı Yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü binasında ,  Bölge Müdürümüz Adnan CEVHER, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat ŞİMŞEK, Bursa Kadastro Müdürü Kemal MEMİŞ, Orman Bölge Müdür Yrd. Ali UZUNCA ve Şube Müdürü Nihat TUNCALI' nın katılımıyla 01.12.2023 tarihinde saat 14:30 da Bursa ili genelinde Orman Bölge Müdürlüğünce 6831 sayılı yasa kapsamında Orman Kadastrosu yapılmış, kadastrosu kesinleşmiş orman alanlarından tapuya tescili henüz yapılmamış ormanların tescilinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 2018/3 sayılı genelgesinde belirtilen esas çerçevesinde kontrol ve tescillerinin ivedilikle yapılması için her iki kurum idarelerince gerekli tedbirlerin alınması yönünde kararlar alınmıştır. 

Ayrıca toplantıda ;Bursa ili Mudanya ilçesi Akköy, Çamlık, Yaman, Kaymakoba mahallelerindeki orman parsellerinin Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış 2/B arazilerindeki mukerrerlik sorunlarının nasıl giderileceğine yönelik çalışma esasları belirlenmiştir.