Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

11 Aralık 2023 tarih ve 7938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'inci maddesinin (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde değiştirilmiştir.