GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAK ÜZERE ÖN BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE

05
Ekim
2017

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak üzere ön başvuru yapan bazı adayların Personel Bilgi Sistemi üzerinde cep telefonu numaralarının ve eposta adreslerinin bulunmadığı, diğer iletişim bilgilerinin ise eksik olduğu görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezine önceden bildirme yükümlülüğü bulunduğundan ve yine sınavlarla ile ilgili bilgilendirmelerin tam ve zamanında adaya ulaştırılarak, süreç içerisinde doğru ve hızlı iletişimin temini açısından, adayların öncelikle Personel Bilgi Sistemi (https://personel.tkgm.gov.trüzerinde sırasıyla, Kullanıcı İşlemleri, Personel Bilgi Güncelle menülerini takip ederek, cep telefonu, eposta adresi, ip telefonu ve diğer iletişim bilgilerini ivedilikle güncellemesi gerekmektedir.

İletişim bilgilerinin eksik olması veya güncel olmaması nedeniyle, sınav kaydı yapılamasından/yaptırılamamasından doğan sorumluluk doğrudan adaylara aittir.

Sınava katılmak üzere ön başvuru yapan adayların sınava katılma yeterliği taşıyıp taşımadıklarının, en geç 13 Ekim 2017 Cuma günü Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilmesi planlanmaktadır. Ancak Personel Bilgi Sisteminde, Kullanıcı Özlük Bilgileri, Tercihler sekmesinden adaylara ön bilgilendirmenin 10 Ekim 2017 Salı gününden itibaren yapılması hedeflenmektedir.

İlanen duyurulur.