DAVACI TARAFINDAN KADASTRO TESPTİNE İTİRAZ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNE İLİŞKİN KARAR