KISITLI TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKI/KAT MÜLKİYETİ TESİSİ