Başkan

Nihat ERDOĞAN

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

 

551 49 75                 

   
 

Faks (0312) 413 60 24      

Yönetici Sekreterleri; 

Tuğba MADEN

Epürüz ILGAR

                         

IP Telefon

(0312) 551 49 75

(0312) 551 49 74

Başkanlık Faksı                        

(0312) 413 60 24

 

Adres :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/Ankara