Balıkesir Tapu ve Kadastro Hizmet Binamızda 2020 Yılı için Değerlendirme, 2021 Yılı için Hedeflerin Belirlenmesi Konusunda Toplantı Yapıldı

Balıkesir Tapu ve Kadastro Hizmet Binamızda 27.01.2021 Çarşamba günü, Bölge Müdürümüz Adnan CEVHER, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Balıkesir Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile Covid-19 salgını önlemleri de alınarak, 2020 Yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2021 yılı hedeflerinin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Toplantıda; Bölge Müdürümüzün açılış konuşmasından sonra, Şube Müdürleri ve Tapu Müdürlerince 2020 yılı genel değerlendirme yapıldıktan sonra 2021 yılı hedefleri Müdürlüklerin çalışmaları konuları ele alınarak, çözüm önerileri değerlendirildi. Yararlı geçen toplantının sonucunda 2021 yılı hedeflerine ulaşılması konusunda yapılacak çalışmalar ve uygulama şekilleri belirlendi.