Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Özelleştirme Nedeniyle Atanması Uygun Görülen Sözleşmeli Personel Hakkında Duyuru