2021 Yılı Atama ve Yer Değişikliği İşlemleri

30
Mart
2021

2021 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Yer Değiştirme Kurulunun, 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili 29/03/2021 tarihli ve 2021/1 sayılı kararı ve 2021 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

Yer Değiştirme Kurulunun 29/03/2021 tarih ve 2021/1 sayılı Kararı

Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel Listesi