Bölge müdürlüğümüzün yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantısı yapıldı.

09.04.2021 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz  Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı, Bölge Müdür Yardımcımız Cemil ŞENTÜRK' ün başkanlığında yapılmış olup, Şube Müdürlerimizin bizzat katılımı ile diğer Tapu ve Kadastro Müdürleri, İç Tetkikçi ve birim kalite sorumlularının covid-19 salgın tedbirleri kapsamında  Genel Müdürlüğümüzün video konferans sistemi ile katılımları sağlanmış olup, toplantıda KYS İç Tetkiklerinde görülen uygunsuzluklar ve yapılması gereken düzeltici faaliyetler, iyileştirme çalışmaları, İç Tetkik Planı ve uygulamada birlik faaliyetleri konuları görüşülmüştür.