Emlak Beyan Değerlerinin Online Temini

19 Apr 2021

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran işlemlerin ayıklanması, etkin ve  verimli  hizmet  sunulması  ve  vatandaş  memnuniyetinin  artırılması  için  tapu müdürlüklerince  yapılan  işlemlerde  tahsil  edilecek  tapu  harçlarının, emlak beyan değeri üzerinden sağlıklı olarak hesaplanmasının sağlanması  amacıyla;  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belediyelerce belirlenen emlak verisi 2021 Yılı değerlerinin elektronik ortamda görüntülenebilmesi için Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu Müdürlükleri ile İlçe Belediye Başkanlıkları arasında işbirliği yapılmış olup İstanbul İlinde 36, Kocaeli İlinde 6, Adapazarı ilinde 5 Müdürlüğümüzde hayata geçirilmiş olup toplamda 47 Müdürlüğümüz online olarak temin etmektedir. Bağlı diğer ilçelerde çalışmalar devam etmektedir.