2020 Yılı TemelMali Tabloları

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan " Önemli muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar" başlıklı 326/A maddesi gereğince hazırlanan "2020 Yılı Temel Mali Tabloları" ekte sunulmuştur.