ETİK KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06
Ekim
2021

TKGM Etik Komisyonu 2021 yılı 2. Olağan toplantısı; Etik Komisyonu Başkanı Ömer Sinan BAYÇELEBİ başkanlığında, TKGM Etik Komisyonunun 22.01.2021 tarihli toplantı kararları ile Personel Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “TKGM Personeli Etik Ödüllendirme Kılavuzu” taslak çalışması değerlendirildi.

Toplantı; Genel Müdürlük VIP Salonu’nda; Etik Komisyonu Başkanı I. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Etik Komisyon Üyelerinden Baş Müfettiş Yener KARATAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK ve Etik Sekretaryası; Kalite Yönetim Şube Müdürü Osman EMİR, Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Nevzat KUL ve Etik Komisyonu Sekreteryası Ş. Banu ÜNAL'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.