Dokümanlar

Merkez ve Taşra Birimlerimizi ilgilendiren Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarını kapsamakta olup yalnızca kurum ağından erişilebilmektedir.

Dokümanlara erişmek için tıklayın.