Şube Müdürlükleri / Birimler

 • Atama Şube Müdürlüğü
 • Planlama ve Personel Politikaları Şube Müdürlüğü
 • Disiplin Şube Müdürlüğü
 • Terfi ve Emeklilik İşleri Şube Müdürlüğü
 • Kadro Şube Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
 • Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Mali İşler Şube Müdürlüğü
 • Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü
 • Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Destek Şube Müdürlüğü