Askı İlanı Sorgulama (e-ilan)

Askı İlanı Sorgulama (e-ilan)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen,İlk Tesis Kadastrosu, 22-a Yenileme Kadastrosu, Sayısallaştırma vb. çalışmalara ait Bilgilendirme ve Kesin Askı İlanları şeffaflık ilkemizle elektronik ortamda tüm vatandaşlarımıza sunulmaktadır. https://e-ilan.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.