Bölge Müdürlüğümüzün Yönetimin Gözden Geçirme ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır

Bölge Müdürümüz Sayın Adnan CEVHER başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz/Müdür vekillerimiz, Kalite Baş Tetkikçi ve İç Tetkikçilerimizin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda 16.03.2022 tarihinde 2022 yılı Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantıda müdürlüklerin işlem durumu, mevcut personel durumu, işleyiş ile ilgili sorun ve çözüm önerileri konularında da değerlendirmeler yapılmıştır.