İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Eylemleri Hakkında Duyuru