2022 Yılı KYS Performans Raporu

26 Jul 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2022 yılı performans raporun da Bölge Müdürlüğümüzce faaliyete geçirilen uygulamalar, iyi uygulama örnekleri olarak gösterilmiştir.

Faaliyetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen personellerimize teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.          

                                                                                                                                    Hayrullah AKDEMİR

                                                                                                                                             Bölge Müdürü