E-Terkin

Bilindiği üzere paydaş Kurumlarca imzalanan e-ipotek ve e-ipotek terkini protokolleri uyarınca elektronik ipotek işlemlerinde Bankalar tarafından gönderilen belgeler üzerinde elektronik imza ile işlem gönderen personelin yetkili olup, olmadığı tapu müdürlüklerimizce manuel olarak kontrol edilmekte iken, e-imza güvenliğine yönelik olarak süreç içerisinde elektronik ortamda paydaşlar ve Kurumumuz tarafından gerekli sistemsel güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488/5. Maddesinde, Genel Müdürlüğümüzün kararı doğrultusunda belirlenecek işlemlerde ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Özellikle pandemi döneminde idari izinli ve Covid-19 takipli personellerin çok sayıda olması, sürekli paydaşlarla yazışma yapılarak, yetkililerin güncellenmesi, tapu müdürlüklerine duyurulması ve takibi, tapu işlemlerini sekteye uğratmış ve paydaş kurumlar ile tapu müdürlülerimiz açısından ilave bir prosedür olarak karşımıza çıkmış olup, 04.01.2021 tarihli ve E-70156023-105-3408602 Sayılı Makam Oluru ile e-ipotek tesisi, e-satış ipotek ve e-ipotek terkini işlemlerinde manuel olarak yapılan e-imza yetkili kontrolü kaldırılmış olup, TAKBİS üzerinden "e-imza doğrulaması başarılı" olan işlemlerin aşağıda yayınlanan Talimatlar uyarınca karşılanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.