2022 YILI HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILAR

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 27.12.2021 tarihli ve 3524851 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2022 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur.

Ayrıca 2022 yılı teminat tutarı : 68.100 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 1362 TL, en fazla 68100 TL'dir.

Hizmet ücretleri ve katsayılara aşağıdaki ekten ulaşılabilir.