2024 YILI HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILAR

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 25.12.2023 tarihli ve 11125973 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2024 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur.

Ayrıca 2024 yılı teminat tutarı : 240.566,57 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 4.811,33 TL, en fazla 240.566,57 TL'dir.

Hizmet ücretleri ve katsayılara aşağıdaki ekten ulaşılabilir.