2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru