Üst Yönetim

Genel Müdür Yardımcıları
metin beyaz
Genel Müdür Yardımcısı V.
İletişim

Tel : 551 43 70

Fax : 413 61 25

mbeyaz@tkgm.gov.tr

Tamer İNAN
Genel Müdür Yardımcısı
İletişim

Tel : 551 47 62

Fax : 413 61 25

tinan@tkgm.gov.tr

Daire Başkanlıkları
Aytuğ YAKAR
Teftiş Kurulu Başkanı V.
İletişim
Telefon : 551 43 54
Faks : 413 61 43
E-Posta : ayakar@tkgm.gov.tr
Ömer Sinan BAYÇELEBİ
Birinci Hukuk Müşaviri
İletişim
Telefon:551 40 16
Faks:413 62 02
E-Posta:omersinanbaycelebi@tkgm.gov.tr
Halil İbrahim KARAKAYA
İç Denetim Birimi Başkanı
İletişim
Telefon : 551 41 35
Faks : 413 63 81
E-Posta : hikarakaya@tkgm.gov.tr
Mehmet POSTACI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İletişim
Telefon : 551 40 96
Faks : 413 67 05
E-Posta : mpostaci@tkgm.gov.tr
Cevdet Ekmel HATİPOĞLU
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 41 18 - 551 47 97
Faks :  413 68 05
E-Posta :  cehatipoglu@tkgm.gov.tr
Hasan ÇELİK
Tapu Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 40 90
Faks :  413 62 52
E-Posta :  hcelik@tkgm.gov.tr
Mustafa ASLAN
Kadastro Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 41 12
Faks :  413 64 02
E-Posta :  maslan@tkgm.gov.tr
İbrahim CANKURT
Harita Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 23 36
Faks :  463 10 50
E-Posta :  icankurt@tkgm.gov.tr
Sadettin TUNAS
Yabancı İşler Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon: 551 42 56
Faks: 413 68 52
E-Posta:stunas@tkgm.gov.tr
Dr. Bekir Tarık YİĞİT
Arşiv Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon: 551 23 97
Faks: 
E-Posta:btyigit@tkgm.gov.tr
Dr. Mustafa ERKUL
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 20 48
Faks :  551 20 50
E-Posta : tk30485@tkgm.gov.tr
İbrahim ÖZTÜRK
Personel Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon :  551 43 14- 551 43 15
Faks :  413 65 55
E-Posta :  ibrahimozturk@tkgm.gov.tr
Nihat ERDOĞAN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
İletişim
Telefon: 551 49 74
Faks: 413 60 24
E-Posta: nerdogan@tkgm.gov.tr
Hakan BİLGEN
Döner Sermaye İşletmesi Müdürü
İletişim
Telefon :  551 22 85 - 551 22 86
Faks :  463 10 51
E-Posta :  tk29731@tkgm.gov.tr