Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)

AMAÇ;
Mevcut Tapu-Kadastro bilgilerinin, Kadastro Kanununda öngörüldüğü gibi Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek, sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunmak,

KAPSAM: Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya Bölge Müdürlükleri olmak üzere 22 Bölge müdürlüğü yetki alanında günümüz ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin ihtiyaçlarına göre  Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi (3402 S.K./22-a) ile Pafta ve Teknik Arşiv Verilerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması çalışmaları yapılarak Mekansal Bilgi Sistemine altlık oluşturmak

PROJE TUTARI: 135 Milyon Avro (Yaklaşık 203 Milyon USD)
SÜRE:   5 Yıl

TKMP : 9-Haziran 2008 tarihinde Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında imzalanan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan kadastro bilgileri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde Mevcut Olan Pafta Durumu

Projeyi Yürüten Birim