Harita Bilgi Bankası

Harita Bilgi Bankası (HBB), Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yönetmeliği, Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi, harita ve harita bilgilerinin üretimlerinin izlenmesi amacıyla, Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, üretimi planlanan, devam eden ya da tamamlanan harita ve harita bilgilerini kaydetmeleri ve proje kayıt numarası almaları yükümlülüğü getirmiş ve Yönetmeliğin 100’üncü, 101’inci ve 102’inci maddelerindeki görev gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, ISO 19115 standartları dikkate alınarak web tabanlı bir metaveriportalı olarak projelendirilmiş ve 07.07.2008 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurularak https://hbb.tkgm.gov.tr/home web adresinden online hizmete sunulmuştur.

Harita Bilgi Bankasına Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından devamlı olarak metaveri girişi yapılmakta olup Harita, Kadastro ve Coğrafi Bilgi sektörü ve vatandaşlar tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır.

HBB FAZII kapsamında gerekli güncelleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanmış ve yeni arayüzü 2022 yılı şubatayında hizmete açılmıştır. Yapılan iyileştirme ile TKGM birimleri, yazışma yapmadan Harita ve harita bilgileri (yer kontrol noktası, hava fotoğrafı, ortofoto, yükseklik modeli ve standart topoğrafik harita) doğrudan indirebilmektedir. Ayrıca parsel sorgu https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ sayfasından da HBB’ye erişim imkanı sağlanmıştır.

Projeyi Yürüten Birim