Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF)

TKMP EK Finansmanı ikraz anlaşması Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı arasında 30.11.2015 tarihinde imzalanarak 29.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

AMAÇ;
 

 • Kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere yenilenmesi ve güncellenmesi,
 • Sayısal tapu ve kadastro bilgilerine, kamu ve özel kuruluşlar tarafından erişilmesini sağlamak,
 • Tapu ve kadastro müdürlüklerindeki müşteri hizmetlerini geliştirmek,
 • TKGM’deki insan kaynaklarını geliştirmek,
 • Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine en iyi uluslararası uygulamaları getirmek üzere politikalar ve yeterlilikler geliştirmek,

Ayrıca, proje bileşenleri vasıtasıyla tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

KAPSAM: 

23 Bölge müdürlüğü yetki alanında günümüz ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin ihtiyaçlarına göre  Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1)  çalışmaları yapılarak Mekansal Bilgi Sistemine altlık oluşturmak,

PROJE SONUNDA:

 • Türkiye genelinde, 2,5 Milyon parselin 3402 sayılı kanunun Ek 1. maddesine istinaden sayısallaştırma çalışmaları yapılacak,
 • 3402 sayılı kanunun 22/a fıkrası kapsamında öncelikli kadastro yenileme ihtiyacı belirlenmiş olan yaklaşık 3,7 milyon parselde yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek,
 • Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürüten bir kamu kurumu olarak yaklaşık 5.000 personelin kurum politikaları ve proje gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan düzeyde teknik ve yönetimsel eğitimleri gerçekleştirilecek,
 • Gayrimenkul değerleme çalışmaları da dahil olmak üzere araziyi temel alan tüm çalışmalara katkı sağlanacaktır.

SON DURUM:

 • 6.850.736 parselde kadastro güncelleme ihalesi
 • 3.484.142 parselde kadastro haritalarının sayısallaştırılması ihalesi yapılmıştır.
 • Proje kapanış tarihi itibarıyla tüm çalışmalar tamamlanacaktır.

 

Projeyi Yürüten Birim