ÜYESİ OLDUĞUMUZ ULUSLARARASI KURULUŞLAR


ELRA (European Land RegistryAssociation/Avrupa Tapu Kurumları Birliği)

ELRA, Avrupa Adalet ve İçişleri Komisyonu üyelerinin desteği ile 2004 yılında Avrupa’da kurulan uluslararası taşınmaz idareleri birliğidir.

ELRA, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Birliğinde sicil tutan kurumların birliği olarak resmen tanınmış olup, Özel Hukuk Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

22 Avrupa ülkesi birliğe üyedir ve 5 ülkede gözlemci üye statüsünde faaliyetlere katılmaktadır. Üye ülkeler Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İngiltere ve Galler, Fransa, Estonya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Kuzey İrlanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İskoçya ve İspanya; gözlemci ülkeler ise Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Slovenya ve İsveç’tir.

Kurumumuzca ELRA’ya01 Aralık 2016 tarihinde gözlemci üye statüsü ile üye olunmuştur.

ELRA’nın genel amaçları;  
- Farklı ülkelerdeki alternatif tapu devir usul ve işlemlerinin belirlenmesi ve yabancı alıcılara farklı ülkelerdeki devir işlemlerinin yasal çerçevesinin tanıtılmasını sağlamak, 
- Avrupa’da farklı ülkelerde tapu sicili işlemi yapabilmek için gerekli olan belgelerin ve izlenecek süreçlerin tüm ülkeler açısından standartlaştırılmasını sağlamak,
- Tapu sicili işlemlerinin taşınmaz mal ve sermaye piyasalarına etkisini göz önünde bulundurarak bu piyasaların gelişmesine katkıda bulunmak,
- Avrupa’da mevcut tapu kurumları arasında karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, 
- Kanunilik ilkesinin temel direği olan tapu sicilini Avrupa Birliği hukukunun ayrılmaz bir parçası haline getirmek,
- Avrupa’da faaliyet gösteren tapu kurumları adına hareket eden uluslararası bir kuruluş olmaktır.  

Web adresi : https://www.elra.eu/

 


 


PCC- (PermanentCommitee On Cadastrein TheEuropeanUnion/ Kadastro Daimi Komitesi)

PCC, Avrupa birliğine üye 15 üye ülkenin kurum temsilcilerinin katılımı ile 2002 yılında kurulan komitedir. 
PCC, çalışmalarını sadece AB üyesi ve aday ülkeler merkezinde yürütmektedir. Mevcut durumda 27 AB ülkesinin kadastro kurumlarının temsilcileri PCC üyeleridir. Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan Cumhuriyeti, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya ve İsveç’tir. Bununla birlikte; Eurogeographics, WorkingParty on Land Administration (WPLA), İzlanda Tapu Kurumu, Norveç Tapu ve Kadastro Kurumu, İsviçre Tapu ve Kadastro Kurumu, TheCouncil of EuropeanGeodeticSurveyors(CLGE), Ukrayna Kadastro Kurumu da gözlemci üye statüsündedir.

Kurumumuzca PCC’ye 9 Haziran 2023 tarihinde gözlemci üye statüsü ile üye olunmuştur.

Komitenin misyonu; Avrupa Birliği ve Üye Devletler tarafından kadastro ile ilgili geliştirilen faaliyetleri teşvik etmek için uygun bir alan yaratmak ve bu bilgiler aracılığıyla, farklı Avrupa kadastro sistemleri ve kullanıcıları arasında daha fazla koordinasyon sağlamak, stratejiler geliştirmek ve ortak girişimler önermektir.

 PCC iki temel amaç için çalışmalarını yürütmektedir:

-Kadastro konusunda, üye ülkeler arasında; bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla bir bilgi ağı kurulması,
- Avrupa Birliği ve çalışmaları için kadastral bilgiye ihtiyaç duyan kurumlarla kadastro idareleri arasında ayrıcalıklı bir bağ kurulmasının sağlanmasıdır.

 


 


IPRA-CINDER (The International PropertyRegistriesAssociationand International Centre of RegistrationLaw/Uluslararası Mülkiyet Kayıtları Birliği ve Uluslararası Kayıt Kanunları Merkezi)

IPRA-CINDER, 1972 yılında İspanya'da kurulmuştur.

Farklıkıtalardan 52 ülke üyesi bulunmaktadır. Üye ülkeler: Angola, Arjantin, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Kanada – Ontarıo, Kanada – Quebec, Kanada – BrıstıshColumbıa, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dubai, Ekvador, El Salvador, İskoçya, Slovakya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Gine, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İtalya, Letonya, Libya, Litvanya, Fas, Meksika,  Mozambik, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Polonya, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Santo Tome E Prensibi, Güney Afrika, İsviçre, Tunus, Uganda, Uruguay, Venezüela’dır.

Kurumumuzca IPRA-CINDER’e 18 Mayıs 2022 tarihinde üye olunmuştur.

IPRA-CINDER, gayrimenkul tescil hukuku uzmanlığıyla ilgili akademik ve profesyonel kurumların oluşturduğu bağımsız, açık yapılı, uluslararası bir kuruluştur.

IPRA-CINDER’in genel amaçları;  
- Taşınmaz tescil hukuku ilgili konuların incelenmesini teşvik etmek, 
- Taşınmaz tescil hukuku ile ilgili olarak ortaya çıkan çalışmaları ve her türlü araştırmayı başkalarının kullanımına sunmak için yayınlar hazırlamak, 
- Uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, dernek, kamu kurumu ve enstitü temsilcilerinin katılımlarıyla tapu sicil uygulamaları alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri ile tapu sicili alanında güncel ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı konferanslar düzenlemek,
- Üyelerin faaliyetlerini koordine etmek, üyeler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak daha sağlam birlik ve kardeşlik bağları oluşturmaktır.

Web adresi : http://ipra-cinder.info

 


 


CLGE (TheCouncil of EuropeanGeodeticSurveyors / Avrupa Haritacılar Konseyi)

CLGE, 1962 yılında FédérationInternationaledesGéomètres'in (FIG) Kongresi sırasında kurulmuştur. 
CLGE üyeliği asil üyeler ve gözlemci üyeler olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Mevcut durumda CLGE'nin 38 asil üyesi ve 3 gözlemci üyesi bulunmaktadır.

Kurumumuzca CLGE’ye 13 Mayıs 2023 tarihindeüye olunmuştur.

Konseyin misyonu, Avrupa’daki özel ve kamu sektöründeki haritacılık mesleğinin çıkarlarını temsil ve teşvik etmektir. 

CLGE ‘ningenel amaçları;
- Avrupalı haritacılar (jeodezikölçmeci) için daimi bir forum oluşturmak,
- Avrupa'da mesleki birlik içinde işbirliği ve ortaklık taahhüdü sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası sınırların ötesindeki profesyoneller arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımı,
- Avrupa devletleri ile teknik, bilimsel, eğitimsel ve organizasyonel bilgi alışverişinin teşvik edilmesi ve paylaşılması,
- Üye ülkelere, ulusal derneklere ve talep üzerine AB kurumlarına tavsiye ve danışmanlık sağlanması,
- Üye ülkeler genelinde mesleki niteliklerin ve hizmet standartlarının korunması ve geliştirilmesi,
- Mesleğin Avrupa makamları ve hükümetleri nezdinde temsil edilmesi,
- Avrupa ve dünya çapındaki diğer ilgili organizasyonlara katılım sağlanmasıdır.


Web adresi : https://www.clge.eu