3065 sayılı Kanun 13/i Maddesi Uygulaması Hakkında Duyuru Değişikliği