DAVACININ KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN AÇTIĞI DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ KARARI.