Kadastro Dairesi Başkanlığı

KKTC Kadastro Yenileme Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 16.12.2011 tarihli Oluru ile, 06.10.2010 tarihli “KKTC’de yapılacak Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü”  kapsamındaki işlerden Ortofoto üretimi Harita Dairesi Başkanlığına, Yenileme çalışmaları ve diğer faaliyetler ise Kadastro Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.