Tapu sicilinde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?

Accordion Menü
Body

Web tapudan, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattından başvuru yapılarak Tapu Sicili Tüzüğü’nün 74. ve 75. maddeleri ile İdaremizin 2016/2  sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

İdaremizden kaynaklanan hataların düzeltilmesinden tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmaz. İlgililerin kusuru olmaksızın nüfus müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edilmez.  Hatanın, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde ise tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

sss kategori